Тезисы докладов и материалы конференций

155. Коновалова О.Ю., Ящук Б.О., Гуртовенко І.О. Визначення вмісту вільних моно- та дисахаридів у сировині дівочого винограду п’ятилисточкового // Ідеї та новації в царині природничих дисциплін: Матер. Міжнар.наук.-практ.конф. 12–13 березня 2021 р., Університет природничих наук у Любліні (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), м. Люблін, Республіка Польща. – Lublin, 2021. – С.154-156. https://www.doi.org/10.30525/978-9934-26-047-6-41

154. Коновалова О.Ю., Омельковець Т.С., Гуртовенко І.О. Визначення вмісту вільних моно- та дисахаридів в сировині дуба червоного (Quercus rubra L.) // Ідеї та новації в царині природничих дисциплін: Матер. Міжнар.наук.-практ.конф. 12–13 березня 2021 р., Університет природничих наук у Любліні (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), м. Люблін, Республіка Польща. – Lublin, 2021. – С.152-154. https://www.doi.org/10.30525/978-9934-26-047-6-40

153. Коновалова О.Ю., Омельковець Т.С., Гуртовенко І.О., Ящук Б.О. Дослідження компонентного складу летких сполук сировини дуба червоного (Quercus rubra L.) // ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. «Сучасні досягнення фармацевтичної науки в створенні та стандартизації лікарських засобів і дієтичних добавок, що містять компоненти природного походження»: Матер. конф. Харків, НФаУ, 2 квітня 2021 р. – Х.: НФаУ, 2021. – С.149.

152. Коновалова О.Ю., Ящук Б.О., Гуртовенко І.О., Омельковець Т.С. Дослідження летких сполук  винограду дівочого п’ятилисточкового // ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. «Сучасні досягнення фармацевтичної науки в створенні та стандартизації лікарських засобів і дієтичних добавок, що містять компоненти природного походження»: Матер. конф. Харків, НФаУ, 2 квітня 2021 р. – Х.: НФаУ, 2021. – С.106.

151. Коновалова О.Ю., Щербакова О.Ф., Новосад В.В., Новосад К.В., Гуртовенко І.О., Грабовецька О.А., Фратеску Г.М. Таксономія, хорологія, біоекологічна характеристика, сортове різноманіття та інтродукція в Україні Ziziphus jujuba Mill. // V Міжнар. наук. конф. «Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень». Дослідна станція лікарських рослин Інституту агроекології і природокористування НААН, с. Березоточа, 2 квітня 2021 р. – Березоточа, 2021. – С.20-25.

150. Коновалова О.Ю., Ящук Б.О., Гуртовенко І.О., Омельковець Т.С. Визначення вмісту амінокислот в сировині винограду дівочого п’ятилисточкового // V Міжнар. наук. конф. «Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень». Дослідна станція лікарських рослин Інституту агроекології і природокористування НААН, с. Березоточа, 2 квітня 2021 р. – Березоточа, 2021. – С.278-280.

149. Коновалова О.Ю., Омельковець Т.С., Гуртовенко І.О., Ящук Б.О. Дослідження амінокислотного складу сировини дуба червоного (Quercus rubra L.) // V Міжнар. наук. конф. «Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень». Дослідна станція лікарських рослин Інституту агроекології і природокористування НААН, с. Березоточа, 2 квітня 2021 р. – Березоточа, 2021. – С.276-277.

148. Мишолов А.А., Гудзенко Н.В., Коновалова О.Ю., Щербакова О.Ф., Гуртовенко І.О., Гудзенко О.І. Дослідження фітохімічного складу Родовика лікарського Sanguisorba officinalis L. та вивчення його гемостатичних властивостей // V Міжнар. наук. конф. «Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень». Дослідна станція лікарських рослин Інституту агроекології і природокористування НААН, с. Березоточа, 2 квітня 2021 р. – Березоточа, 2021. – С.283-286.

147. Коновалова О.Ю. Біологічно активні ліпіди. Основні еволюційні тенденції та значення для хемостистематики // «Planta+. Наука, практика та освіта»: Матер. Міжнар.наук.-практ.конф, 19 лютого 2021 р., м. Київ, Україна. – К., 2021. – С.93-99.

146. Коновалова О.Ю., Ящук Б.О., Гуртовенко І.О., Омельковець Т.С. Визначення вмісту жирних кислот в сировині винограду дівочого п’ятилисточкового // «Planta+. Наука, практика та освіта»: Матер. Міжнар.наук.-практ.конф, 19 лютого 2021 р., м. Київ, Україна. – К., 2021. – С.92-93.

145. Омельковець Т.С., Коновалова О.Ю., Гуртовенко І.О., Ящук Б.О. Дослідження вмісту жирних кислот в сировині дуба червоного (Quercus rubra L.) // «Planta+. Наука, практика та освіта»: Матер. Міжнар.наук.-практ.конф, 19 лютого 2021 р., м. Київ, Україна. – К., 2021. – С.158-159.

144. Коновалова О.Ю., Гуртовенко І.О., Гудзенко Н.В., Геращенко І.І., Шураєва Т.К., Щербакова О.Ф., Каліста М.С., Омельковець Т.С., Ящук Б.О., Слісенко О.В., Гудзенко О.І. Фахова підготовка провізорів в умовах дистанційного навчання – основні виклики та завдання // XХ Міжнародна наукова конференція імені засновника Київського медичного університету Валерія Володимировича Поканевича «Розвиток особистості студента  – майбутнього фахівця», 25 листопада 2020 р., ПВНЗ “Київський медичний університет”, м. Київ. – К., 2020. – С.69-71.

143. Слісенко О.В., Коновалова О.Ю., Гуртовенко І.О., Гудзенко Н.В., Гудзенко О.І., Шураєва Т.К., Омельковець Т.С. Розвиток прикладних навичок студентів фармацевтичного факультету в умовах дистанційного навчання // XХ Міжнародна наукова конференція імені засновника Київського медичного університету Валерія Володимировича Поканевича «Розвиток особистості студента  – майбутнього фахівця», 25 листопада 2020 р., ПВНЗ “Київський медичний університет”, м. Київ. – К., 2020. – С.133-135.

142. Коновалова О.Ю., Гуртовенко І.О., Щербакова О.Ф., Фратеску Г.М., Грабовецька О.А. Дослідження вмісту флавоноїдів у плодах Ziziphus jujuba // IV Міжнародна науково-практична internet-конференція «Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин», 25 листопада 2020 р. – Харків: НФаУ, 2020. – С.126.

141. Гуртовенко І.О., Коновалова О.Ю., Шураєва Т.К. Дослідження спектру фармакологічної дії субстанцій з сировини Agastache foeniculum // IV Міжнародна науково-практична internet-конференція «Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин», 25 листопада 2020 р. – Харків: НФаУ, 2020. – С.86-87.

140. Коновалова О.Ю., Омельковець Т.С. Дуб червоний Quercus rubra L. – перспективне джерело біологічно активних речовин для створення лікарських засобів // IV Міжнародна науково-практична internet-конференція «Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин», 25 листопада 2020 р. – Харків: НФаУ, 2020. – С.175.

139. Коновалова О.Ю., Ящук Б.О. Дослідження якісного складу деяких видів роду дівочий виноград Parthenocissus Planch. // IV Міжнародна науково-практична internet-конференція «Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин», 25 листопада 2020 р. – Харків: НФаУ, 2020. – С.290.

138. Гуртовенко І.О., Фратеску Г.М., Коновалова О.Ю. Порівняльне дослідження вмісту гідроксикоричних кислот в плодах Zizyphus jujuba // ХХVII міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів «Topical issues of new medicines development», 8-10 квітня 2020 р. – Х., 2020. – С.467-468.

137. Грабовецька О.А., Коновалова О.Ю, Щербакова О.Ф., Фратеску Г.М. Господарсько-цінні властивості Ziziphus jujuba Mill. в умовах інтродукції // Перспективні напрямки наукових досліджень лікарських та ефіроолійних культур: Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених (Березоточа, 25 березня 2020 року) / ДСЛР ІАП НААН. – Лубни: Комунальне видавництво «Лубни», 2020. – С.44-47.

136. Коновалова О.Ю., Щербакова О.Ф., Гуртовенко І.О., Фратеску Г.М., Грабовецька О.А. Кількісне визначення поліфенольних сполук в плодах сортів Ziziphus Jujuba Mill. // Сучасні досягнення фармацевтичної науки в створенні та стандартизації лікарських засобів і дієтичних добавок, що містять компоненти природного походження: Мат. ІІ Міжнар. наук.-практ. інтерн. конф., 11 бер. 2020 р. – Х., 2020. – С.76-77.

135. Коновалова О.Ю. Біологічно активні полісахариди. сучасні уявлення про будову, фармакологічну дію, значення для еволюційної хемосистематики // "Planta+. Досягнення та перспективи": Матер. Міжнар.наук.-практ.конф., присвяч. пам’яті д.х.н., проф. Н.П. Максютіної (до 95-річчя від дня народження). Київ, 20-21 лютого 2020 р. – К., 2020. – С.93-102.

134. Коновалова О.Ю., Гуртовенко І.О., Шураєва Т.К. Вивчення вмісту вуглеводів та багатоатомних спиртів у траві Agastache foeniculum та Agastache urticifolia // "Planta+. Досягнення та перспективи": Матер. Міжнар.наук.-практ.конф., присвяч. пам’яті д.х.н., проф. Н.П. Максютіної (до 95-річчя від дня народження). Київ, 20-21 лютого 2020 р. – К., 2020. – С.102-104.

133. Konovalova O.Yu., Hurtovenko I.О., Kalista M.S., Alonge H.Sh. Investigation of carbohydrates in Colocasia esculenta (L.) Schott corms // "Planta+. Досягнення та перспективи": Матер. Міжнар.наук.-практ.конф., присвяч. пам’яті д.х.н., проф. Н.П. Максютіної (до 95-річчя від дня народження). Київ, 20-21 лютого 2020 р. – К., 2020. – С.24-25.

132. Коновалова О.Ю., Щербакова О.Ф., Гуртовенко І.О., Фратеску Г.М., Грабовецька О.А. Вміст аскорбінової кислоти в плодах сортів унабі Zizyphus jujuba Mill. // "Planta+. Досягнення та перспективи": Матер. Міжнар.наук.-практ.конф., присвяч. пам’яті д.х.н., проф. Н.П. Максютіної (до 95-річчя від дня народження). Київ, 20-21 лютого 2020 р. – К., 2020. – С.104-106.

131. Джан Т.В., Коновалова О.Ю., Клименко С.В. Визначення вмісту гідроксикоричних кислот та проціанідинів у складі полісахаридних комплексів листя хеномелесу Chaenomeles L. // "Planta+. Досягнення та перспективи": Матер. Міжнар.наук.-практ.конф., присвяч. пам’яті д.х.н., проф. Н.П. Максютіної (до 95-річчя від дня народження). Київ, 20-21 лютого 2020 р. – К., 2020. – С.73-77.

130. Коновалова О.Ю., Гуртовенко І.О., Ящук Б.О. Визначення вмісту флавоноїдів та гідроксикоричних кислот у листі та плодах Aralia elata var. mandshurica (Rupr. & Maxim.) J.Wen // Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасна фармація: історія, реалії та перспективи розвитку», присвячена 20-й річниці заснування Дня фармацевтичного працівника України 19-20 вересня 2019 р.: Матеріали конф.: у 2 т. – Т.1. – Харків: НФАУ, 2019. – С.288-289.

129. Гуртовенко І.О., Коновалова О.Ю., Шураєва Т.К., Серединська Н.М. Дослідження гепатопротекторної дії рідкого екстракту Agastache foeniculum // Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасна фармація: історія, реалії та перспективи розвитку», присвячена 20-й річниці заснування Дня фармацевтичного працівника України 19-20 вересня 2019 р.: Матеріали конф.: у 2 т. – Т.1. – Харків: НФАУ, 2019. – С.290-291.

128. Кирилко А.Г., Гудзенко Н.В., Коновалова О.Ю., Гудзенко О.І. Розробка та дослідження полімерних покриттів з прогнозованими лікувальними властивостями // «Сучасне матеріалознавство: фізика, хімія, технології (СМФХТ – 2019). Modern material science: physics, chemistry, technology»: Школа-конф. молодих вчених 27-31 травня 2019 р. Матер. конф. – Ужгород, 2019. – С.165-166.

127. Гуртовенко І.О., Коновалова О.Ю., Шураєва Т.К., Гудзенко Н.В., Гудзенко О.І. Вивчення складу БАР ліпофільного екстракту з трави Агастахе фенхельного // Матер. V Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю „Хімія природних сполук" (30-31 травня 2019 року, м. Тернопіль). – Тернопіль: Вид-во ТДМУ, 2019. – С.25.

126. Гуртовенко І.О., Коновалова О.Ю., Шураєва Т.К., Гудзенко Н.В., Гудзенко О.І. Динаміка накопичення сполук поліфенольної природи у траві Agastache foeniculum та Agastache urticifolia // Матер. V Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю „Хімія природних сполук" (30-31 травня 2019 року, м. Тернопіль). – Тернопіль: Вид-во ТДМУ, 2019. – С.26-27.

125. Коновалова О.Ю., Гуртовенко І.О., Михайловська О.А. Фітохімічне дослідження тонколучника однорічного // Матеріали ХІІ Національного медичного конгресу з міжнародною участю «Людина та ліки», Київ, 27-28 березня 2019. – С.19.        

124. Konovalova O.Yu., Hurtovenko, I.O. Kalista M.S., Alonge H. Phytochemical study on Dioscorea rotundata Pour. // Матеріали ХІІ Національного медичного конгресу з міжнародною участю «Людина та ліки», Київ, 27-28 березня 2019. – С.27.

123. Коновалова О.Ю., Гуртовенко І.О., Шураєва Т.К. Дослідження антимікробної активності ліпофільного екстракту трави агастахе фенхельного // Матеріали ХІІ Національного медичного конгресу з міжнародною участю «Людина та ліки», Київ, 27-28 березня 2019. – С.29.

122. Коновалова О.Ю., Гуртовенко І.О., Ящук Б.О. Визначення вмісту фенольних сполук у траві агастахе фенхельного // Матеріали ХІІ Національного медичного конгресу з міжнародною участю «Людина та ліки», Київ, 27-28 березня 2019. – С.28.

121. Гуртовенко І.О., Коновалова О.Ю., Пушкарьова Н.О., Каліста М.С. Дослідження хімічного складу сировини Агастахе в культурі in vitro // III Міжнар. наук.-практ. internet-конф. «Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин». 26-28 листопада 2018 р., м. Харків, НФаУ. – Харків: Вид-во НФаУ, 2018. – С.62-63.

120. Гуртовенко І.О., Коновалова О.Ю., Гудзенко Н.В., Гудзенко О.І. Ідентифікація терпеноїдів у сировині Agastache foeniculum та Agastache urticifolia методом «холодової» ТШХ // III Міжнар. наук.-практ. internet-конф. «Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин». 26-28 листопада 2018 р., м. Харків, НФаУ. – Харків: Вид-во НФаУ, 2018. – С.61.

119. Коновалова О.Ю., Гуртовенко І.О., Шураєва Т.К., Омельковець Т.С., Гудзенко О.І. Визначення антиоксидантної активності екстракту агастахе фенхельного // Сучасні теоретико-практичні аспекти у розв’язанні послідовності реалізації впровадження «Стратегії розвитку народної і нетрадиційної медицини» у первинну ланку охорони здоров’я. Наук. форум з міжнар.участю. 26 жовтня 2018 року, м. Київ. – К., 2018. – С.92-93.

118. Гуртовенко І.О., Коновалова О.Ю., Геращенко І.І., Гудзенко Н.В. Дослідження спиртового екстракту Agastache foeniculum методом ІЧ-спектроскопії // ІІ Всеукраїнська наук. конф. «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи». Житомирський державний університет ім. Івана Франка, м. Житомир, 16 травня 2018 року. – Житомир, 2018. – С.225-226.

117. Геращенко І.І., Коновалова О.Ю., Джан Т.В., Мітченко Ф.А., Гудзенко Н.В., Гуртовенко І.О. Актуальність  видання  нового  посібника з фармацевтичної  хімії  в аспекті пошуку раціональних шляхів  і форм  професійної  підготовки  провізорів // Новітні чинники формування особистості майбутніх фахівців системи охорони здоров’я: Матер. XVІІІ Міжнар. наук. конф. Київ, 21 березня 2018 р. – К.: КМУ, 2018. – С.42-43.

116. Гуртовенко І.О., Коновалова О.Ю., Омельковець Т.С. Динаміка накопичення летких сполук в траві агастахе кропиволистого в онтогенезі // Сучасні досягнення фармацевтичної науки  в створенні та стандартизації лікарських засобів  і дієтичних добавок, що містять компоненти природного походження: Матер. І Міжнар. наук.-практ.  інтернет-конф. (5 квітня 2018 року, м. Харків). – Х.: НФаУ, 2018. – С.42.
115. Коновалова О.Ю., Гуртовенко І.О., Романюк А.О. Фітохімічне дослідження трави скерди покрівельної // Сучасні досягнення фармацевтичної науки  в створенні та стандартизації лікарських засобів  і дієтичних добавок, що містять компоненти природного походження: Матер. І Міжнар. наук.-практ.  інтернет-конф. (5 квітня 2018 року, м. Харків). – Х.: НФаУ, 2018. – С.63

114. Косоголова Л.О., Кривутенко І.С., Поліщук Б.В., Джан Т.В., Коновалова О.Ю., Клименко С.В., Григор’єва О.В. Ферментовані напої та перспективи їх використання в лікувально-профілактичному харчуванні // Матер. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присв’яч. 25-річчю народної медицини в Україні та 25-річчю заснування ПВНЗ «Київський  медичний університет УАНМ» «Роль і місце народної медицини в комплексній терапії», Київ, 21 квітня 2017. – К., 2017. – С.85-86.

113. Коновалова О.Ю., Шураєва Т.К., Геращенко І.І., Гудзенко Н.В., Щербакова О.Ф., Гергель Є.М., Гуртовенко І.О. Роль та місце кафедри фармацевтичної хімії, фармакогнозії та хімії в навчальному процесі ПВНЗ «Київський медичний університет УАНМ» // Матер. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присв’яч. 25-річчю народної медицини в Україні та 25-річчю заснування ПВНЗ «Київський  медичний університет УАНМ» «Роль і місце народної медицини в комплексній терапії», Київ, 21 квітня 2017. – К., 2017. – С.81-83.

112. Коновалова О.Ю.,  Геращенко І.І.,  Гудзенко Н.В., Гуртовенко І.О. Навчальні екскурсії як одна з перспективних форм викладання фармацевтичної хімії на додипломному етапі // Матер. XVІІ Міжнар. наук. конф. «Новітні чинники впливу на формування особистості студента – майбутнього лікаря», Київ, 22 березня 2017 р. – К., 2017. – С.57-59.

111. Konovalova O., Dmitrotca T., Gergel E., Shuraeva T., Gurtovenko I., Gergel O. TLC analysis of flavonoids in the several species of Cotoneaster // Лікарське рослинництво:  від досвіду минулого до новітніх технологій. Матер. п’ятої Міжнар. наук.–практ. інтернет–конф. (Полтава, 27-28 грудня 2016 р.). – Полтава: РВВ ПДАА, 2016. – Р.220-222.

110. Гуртовенко І.О., Коновалова О.Ю., Меньшова В.О., Гергель Є.М., Гергель О.В., Шураєва Т.К. Дослідження амінокислотного складу трави агастахе фенхельного та агастахе кропиволистого // Науково-технічний  прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: Матеріали VI наук.-практ. конф. з міжнар. участю (10–11 листоп. 2016 р.). – Тернопіль: ТДМУ, 2016. – С.40-41.
109. Коновалова О.Ю., Ковальська Н.П., Джан  Т.В. Використання реактиву Арнова для визначення локалізації гідроксикоричних кислот у лікарській рослинній сировині // Науково-технічний  прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: Матеріали VI наук.-практ. конф. з міжнар. участю (10–11 листоп. 2016 р.). – Тернопіль: ТДМУ, 2016. – С.51-52.

108. Гуртовенко І.О, Коновалова О.Ю., Гергель Є.М., Гергель О.В., Шураєва Т.К., Градзіон К.А., Меньшова В.О. Дослідження жирнокислотного складу трави деяких видів роду агастахе (Agastache J.Clayton ex Gronov.) // Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні теоретичні та практичні аспекти щодо стратегії розвитку народної і нетрадиційної медицини» 28-29 жовтня 2016 р.: Матеріали конференції. – К.: ПВНЗ КМУ УАНМ, 2016.

107. Коновалова О.Ю, Гуртовенко І.О., Гергель Є.М., Гергель О.В., Шураєва Т.К., Кузь К.О. Дослідження мінерального складу трави агастахе фенхельного та агастахе кропиволисного // Фармація ХХІ століття: Тенденції та перспективи: Матер. VІІІ Національного з’їзду фармацевтів України. Харків, 13-16 вересня 2016 р. – У двох томах: Т.1. – Харків: НФаУ «Золоті сторінки», 2016. – С.96.
106. Konovalova E., Gergel E., Gergel O., Shuraeva T., Gurtovenko I. Phytochemical research phenolic compounds several species of Cotoneaster // Фармація ХХІ століття: Тенденції та перспективи: Матер. VІІІ Національного з’їзду фармацевтів України. Харків, 13-16 вересня 2016 р. – У двох томах: Т.1. – Харків: НФаУ «Золоті сторінки», 2016. – С.158.
105. Гудзенко А.В., Коновалова О.Ю., Гергель Є.М., Гергель О.В. Актуальні проблеми стандартизації полікомпонентних препаратів // Актуальні питання в народній і нетрадиційній медицині. Здоров’я та довголіття: фундаментальні дослідження, впровадження. Науковий симпозіум з міжнародною участю 8-9 квітня 2016 р. – К.: КМУ УАНМ, 2016. – С.42-44.

104. Коновалова О.Ю., Гергель Є.М., Гергель О.В., Шураєва Т.К., Гудзенко А.В. Хроматографічне дослідження фенольних кислот піраканти вузьколистої (Pyracantha angustifolia C. K. Schneid.) // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції  з міжнародною участю „Хімія природних сполук" (21-22 квітня 2016 року, м. Тернопіль). – Тернопіль: Вид-во ТДМУ, 2016. – С.133.

103. Коновалова О.Ю., Гергель Є.М., Гергель О.В., Шураєва Т.К., Гудзенко А.В., Геращенко І.І. Загальні аспекти збереження знань народної медицини України // Новітні чинники впливу на формування особистості студента – майбутнього лікаря: Матер. ХVІ міжнар.наук.конф., Київ, 23 березня 2016 р. – К., 2016. – С.61-63.

102. Гудзенко А.В., Коновалова О.Ю., Гергель Є.М., Гергель О.В., Шураєва Т.К. Дослідження летких сполук Leonurus cardiaca L. // I науково-практична Інтернет-конференція з міжнародною участю «Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку»: Матер. конф. – Х.: НФаУ, 2016. – С.156.

101. Gergel E., Konovalova E., Gudzenko A., Gergel O. Research fatty acids some plant family of Rosaceae // Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин: Матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. internet-конф. (м. Харків, 21-23 березня 2016 р.). – Х.: НФаУ, 2016. – С.7–9.

100. Гудзенко А.В., Мустафаєва А.Р., Коновалова О.Ю., Гергель Є.М. Дослідження летких сполук Еquisetum аrvense L. // Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин: Матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. internet-конф. (м. Харків, 21-23 березня 2016 р.). – Х.: НФаУ, 2016. – С.86.

99. Гудзенко А.В., Ящук Б.О., Коновалова О.Ю., Гергель Є.М. Дослідження летких сполук квіток нагідок лікарських // Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин: Матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. internet-конф. (м. Харків, 21-23 березня 2016 р.). – Х.: НФаУ, 2016. – С.87.

98. Гергель О.В., Гергель Є.М., Коновалова О.Ю., Малишева В.В. Вивчення мінерального складу листя маслинки  сріблястої (Elaeagnus illiensis Musheg) // Науковий симпозіум з міжнародною участю «Актуальні питання в народній і нетрадиційній медицині: здоров’я і довголіття – університет здоров’я», 29 травня  2015 р., м.Київ, ПВНЗ «КМУ УАНМ».

97. Рибак Л.М., Коновалова О.Ю., Гергель Є.М., Бубнова О.В., Стратійчук І.С. Дослідження біологічно активних речовин різних сортів базиліку камфорного (Ocimum basilicum L.) // ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Перспективні напрямки наукових досліджень лікарських і ефіроолійних культур», 4-5 червня 2015, м.Березоточа, Дослідна станція лікарських рослин Інституту агроекології і природокористування. – Полтава, 2015. – С.134-136.

96. Рибак Л.М., Геращенко І.І., Коновалова О.Ю., Осадчий А.С. Порівняльна характеристика адсорбційних властивостей ентеросгелю і атоксілу // Науковий симпозіум з міжнародною участю «Актуальні питання в народній і нетрадиційній медицині: здоров’я і довголіття-університет здоров’я», 29 травня  2015 р., м.Київ, ПВНЗ КМУ УАНМ. – К., 2015. – С.100-101.

95. Коновалова О.Ю., Остапчук А.М., Рибак Л.М., Шураєва Т.К., Геращенко І.І., Гергель Є.М., Жигота Ю.Ю. Вивчення амінокислотного складу сережок ліщини звичайної (Corylus avellana L.) // Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій: Матер. четвертої Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. "Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій". – Полтава, 14-15 травня 2015 р. – Полтава, 2015.– C.216-218.

94. Коновалова О.Ю., Гергель Є.М., Гергель О.В., Шураєва Т.К., Мітченко Ф.А., Геращенко І.І., Дмитроца Т.В. Загальні аспекти збереження знань народної медицини України // Сучасні парадигми вищої медичної освіти: Матер. ХV міжнар.наук.конф., 25 березня 2015 р., Київ. – К., 2015. – С.74-75.

93. Рибак Л.М., Коновалова О.Ю., Геращенко І.І., Мітченко Ф.А., Шураєва Т.К. Деякі особливості науково-педагогічних підходів у викладанні профільних дисциплін студентам фармацевтичного факультету // Сучасні парадигми вищої медичної освіти: Матер. ХV міжнар.наук.конф., 25 березня 2015 р., Київ. – К., 2015. – С.119-121.

92. Рибак Л.М., Діденко Г.В., Коновалова О.Ю., Гергель Є.М. Лектини герані великокореневищної (Geranium macrorrhizum l.) як перспективні субстанції з гепатотропною активністю // Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні проблеми народної і нетрадиційної медицини», 16-17 жовтня 2014, м. Київ (матеріали  доповіді). – К., 2014.

91. Рибак Л.М., Коновалова О.Ю., Пасічник Н.І. Дослідження екстракту трави герані сибірської G. sibiricum L. як перспективної сировини у терапії та профілактиці онкологічних захворювань // Тез. доп. міжнар.конф. «Місце народної і нетрадиційної медицини в паліативній допомозі», присвяченої Всесвітньому дню паліативної та хоспісної допомоги, 10-11 жовтня 2013 р. – К., 2013. – С.75-76.

90. Коновалова Е.Ю., Гергель А.В., Гергель Е.Н. Исследование флавоноидов в растительном сырье методом хроматографии // Наука України. Перспективи та потенціал: Матер. VIII Всеукр. наук.-практ. заочн. конф. Київ, 29-30 вересня 2013. – К.: Нова освіта, 2013. – С.28-35.

89. Джан Т.В., Клименко С.В., Григор’єва О.В., Коновалова О.Ю., Грабовецька О.М. Жирні та органічні кислоти плодів хурми віргінської (Diospyros virginiana L.) // І Міжнар. наук. конф. «Нетрадиційні, нові і забуті види рослин: наукові і практичні аспекти культивування», 10-12 вересня 2013, НБС, Київ. – С.387-391.

88. Джан Т.В., Клименко С.В., Коновалова Е.Ю. Айва в Лесостепи Украины: итоги интродукции, селекция, сорта // Междунар. науч.-практ. конф. «Сохранение и рациональное использование генофонда диких плодовых лесов Казахстана», 12-16 августа 2013, РГП «Институт ботаники и фитоинтродукции», Алматы. 

87. Джан Т.В., Коновалова Е.Ю., Клименко С.В. Сравнительный анализ седативной активности плодов унаби (Ziziphus jujuba Mill.) украинской селекции // Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования: Матер. Х Междунар. симпоз., 17-21 июня 2013, Пущино. – М., 2013. – Т.2. – С.294-297.

86. Джан Т.В., Клименко С.В., Григор’єва О.В., Коновалова О.Ю. Псевдоцидонія китайська (Pseudocydonia sinensis C.K. Schneid.) – нова плодова рослина в Україні // Мат. міжнар. міждисцип. наук.-практ. конф. «Вода і здоров’я людини» (Свалява, 19–20 квітня 2013) / Матер. міжнарод. наук.-практ. конф. // Під ред. О.М. Ганич. – Ужгород.

85. Клименко С.В., Джан Т.В., Коновалова Е.Ю. Биологически активные вещества кизила лекарственного (Cornus officinalis Sieb. et Zucc.) // Биологически активные вещества растений – изучение и использование: Матер. междунар. науч. конф. 29-31 мая 2013 г., г. Минск. – Минск: ГНУ "Центральный ботанический сад Академии наук Беларуси", 2013. – С.116-117.

84. Джан Т.В., Клименко С.В., Коновалова Е.Ю. Биологически активные вещества липофильных экстрактов плодов айвы // Медицина, фармация и общественное здоровье: Матер. Евразийского конгресса с международным участием 21-23 мая 2013, Екатеринбург. – Екатеринбург: УГМА, 2013. – С.105-110.

83. Рыбак Л.Н., Коновалова Е.Ю., Меньшова В.А. Хромато-масс-спектрометрическое исследование летучих соединений герани кроваво-красной (G.sanguineum L.) // Разработка, исследование и маркетинг новой фармацевтической продукции. Волгоградский гос.мед.ун-тет – Пятигорский медико-фармацевтический институт. Сб. научных трудов. Вып.68.  – Волгоград, 2013. – С.91-92.

82. Ковальська Н.П., Джан Т.В., Коновалова О.Ю., Клименко С.В. Дослідження анатомічної будови листя хеномелесу Сhaenomeles japonica L. // «Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій»: Матеріали другої Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції. 2013, Полтавська державна аграрна академія. – Полтава, 2013. – С.116-120.

81. Геращенко И.И., Коновалова Е.Ю., Джан Т.В., Шураева Т.К., Митченко Ф.А.  Биологически активные добавки как объект изучения в системе подготовки провизоров // Материалы 5-й Международной научно-методической конференции «Фармобразование-2013», г. Воронеж, 16-18 апреля 2013 г. – С. 47–50.

80. Джан Т.В., Коновалова О.Ю., Клименко С.В. Перспективи використання листя плодових культур для створення дієтичних добавок з противиразковою активністю // Функціональні харчові продукти – дієтичні добавки – як дієвий засіб різнопланової профілактики захворювань: Матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. (11-12 квітня 2013 р.). – Х.: Вид-во "ЕСЕН", 2013. – С.80-82.

79. Рибак Л.М., Коновалова О.Ю. Хромато-мас-спектрометричне дослідження летких сполук  кореневищ герані великокореневищної G. macrorrhizum L. // Сб. тез. I междунар. Интернет-конф. молодых ученых и студентов «Современные достижения медицинской и фармацевтической науки». Запорожье, 23-25 октября 2012 г. –  Запорожье, 2012.  – C.125.

78. Джан Т.В., Коновалова О.Ю. Седативна активність плодів унабі Zyzyphus jujuba Mill. // ІІІ Всеукраїнська наук.-практ.конф. "Хімія природних сполук". Тернопіль, 30-31 жовтня 2012: Матер. конф. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2012. – С.72-74.

77. Джан Т.В., Клименко С.В., Коновалова Е.Ю. Биологически активные вещества липофильных экстрактов плодов айвы // Х международная науч.-методич. конференция «Интродукция нетрадиционных и редких растений», посвящ. памяти академика РАСХН Немцева Николая Сергеевича 25–29 июня 2012 г., Ульяновск.

76. Джан Т.В., Клименко С.В., Коновалова Е.Ю. Компонентный состав эфирного масла плодов и листьев айвы // V Международная науч.-практ. конференция «Фармация и общественное здоровье», 18 апреля 2012, Екатеринбург. – Екатеринбург, 2012. – С.166-170.

75. Джан Т.В., Ковальська Н.П., Клименко С.В., Коновалова О.Ю. Дослідження анатомічної будови листя айви Сydоnia oblonga L. // Міжнар. наук.-практ. інтернет- конференція «Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій», травень 2012, Полтавська державна аграрна академія. – Полтава, 2012. – С.39-43.

74. Джан Т.В., Клименко С.В., Коновалова О.Ю. Біологічно активні речовин плодів хурми віргінської (Diospyros virginiana L.) // «Інноваційні методи оздоровлення. Народна і нетрадиційна медицина»: форум-виставка з міжнародною участю, 16-18.05.2012. – С.20.

73. Джан Т.В., Коновалова О.Ю., Джан А.М., Клименко С.В., Григор’єва О.В. Нові сорти хурми віргінської (Diospyros virginiana L.) та їх вплив на гематологічні показники венозної крові щурів // Фітоапітерапія: здобутки і перспективи: Матеріали міжнар.наук.-практ. конф. – Ужгород: Говерла, 2012. – С.273-275.
72. Джан Т.В., Коновалова Е.Ю., Клименко С.В., Григорьева О.В. Исследование накопления биологически активных веществ в листьях хурмы виргинской (Diospyros virginiana L.) // Новые достижения в химии и химической технологии растительного сырья: Материалы V Всероссийской конф. 24-26 апреля 2012 г. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2012. – С.295-296.

71. Гергель Є.М., Коновалова О.Ю. Дослідження жирнокислотного складу плодів маслинки багатоквіткової (Elaeagnus multiflora Thunb.) // Актуальні питання створення лікарських засобів: Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. студ. та мол. вчених. Х., 2012, 19-20 квітня. – Х.: НФаУ, 2012. – С.54.

70. Джан Т.В., Коновалова О.Ю., Джан А.М., Клименко С.В., Григор’єва О.В. Дослідження впливу екстрактів плодів хурми вірджинської на гематологічні показники венозної крові щурів // Людина та ліки – Україна. V Національний конгрес, Київ, 20–22 березня 2012 р.: Тез. доп. – К., 2012. – С.46-47.

69. Коновалова Е.Ю., Клименко С.В., Джан Т.В. Исследование содержания процианидинов в плодах различных видов и сортов хеномелеса Chaenomeles Lindl. // БГМУ: 90 лет в авангарде медицинской науки и практики. Сборник научных трудов. – Минск, 2011. – Т.1. – С.73.

68. Джан Т.В., Коновалова Е.Ю., Рудик Г.А., Клименко С.В. Исследование содержания лектинов в плодах хеномелеса // VII Всероссийская научная конференция «Химия и технология растительных веществ»: Тез.докл. – Сыктывкар, 2011. – С.50.

67. Джан Т.В., Коновалова Е.Ю., Клименко С.В. Изучение накопления полисахаридов в листьях хеномелеса Chaenomeles Lindl. // Матер. Междунар. науч.-практ. конф. «Актуальные проблемы науки фармацевтических и медицинских вузов: от разработки до коммерциализации». Пермь, 26-28 сентября, 2011. – Пермь: Пермская ГФА, 2011. – С.200-202.

66. Рибак Л.М., Коновалова О.Ю. Дослідження анальгетичної та протизапальної активності трави різних видів роду Geranium L. // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: Матеріали 4-ї наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Тернопіль, 29-30 вересня 2011 р. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2011. – С.223–224.

65. Джан Т.В., Коновалова О.Ю. Вивчення фармакологічної активності листя хеномелесу (Chaenomeles L.) // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: Матеріали 4-ї наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Тернопіль, 29-30 вересня 2011 р. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2011. – С.204–205.

64. Стажила Є.М., Коновалова О.Ю., Гергель О.В. Дослідження мінерального складу квіток маслинки вузьколистої (Elaeagnus angustifolia) та маслинки багатоквіткової (Elaeagnus multiflora) // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: Матеріали 4-ї наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Тернопіль, 29-30 вересня 2011 р. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2011. – С.48–49.

63. Коновалова О.Ю., Джан Т.В., Клименко С.В. Дослідження вмісту полісахаридів у плодах айви Cydonia oblonga L. // Сучасні тенденції розвитку медицини, ветеринарії та фармакології. Збірник Матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, Лондон, 26 травня – 2 червня 2011 р. – Одеса, 2011. – С.97–98.

62. Коновалова Е.Ю., Джан Т.В., Клименко С.В., Григорьева О.И., Страшнюк Т.А. Изучение содержания тритерпеновых соединений в плодах хурмы виргинской Diospyros virginiana L. // Новые нетрадиционные растения и перспективы их использования: Матер. ІХ Международного симпозиума, М., Пущино, 2011. – Т.2. – С.76–78.

61. Коновалова Е.Ю., Джан Т.В., Клименко С.В. Изучение содержания полисахаридов в плодах хеномелеса Chaenomeles Lindl. // Новые нетрадиционные растения и перспективы их использования: Матер. ІХ Международного симпозиума, М., Пущино, 2011. – Т.1. – С.56–58.

60. Рибак Л.М., Коновалова О.Ю. Дослідження мінерального складу трави і кореневищ герані криваво-червоної Geranium sanguineum L. // Матер. наук.-практ. конф. «Актуальні питання народної і нетрадиційної медицини: здоров’я та довголіття». – К., 2011. – С. 79.

59. Джан Т.В., Коновалова О.Ю., Клименко С.В. Вивчення гепатопротекторної активності листя хеномелесу Chaenomeles L. // Матер. наук.-практ. конф. «Актуальні питання народної і нетрадиційної медицини: здоров’я та довголіття». – К., 2011. – С. 32.

58. Dzhan T.V., Konovalova E.Yu., Klimenko S.V. Study of hydroxycinnamic acid content in fruits of Japan quince (Chaenomeles Lindl.) // International conference «Renewable forest and vegetable resources: chemistry, technology, pharmacology, medicine»: Abstrs. – 2011. – St.-Petersburg. – Р.97-98.

57. Коновалова О.Ю. Основні тенденції розвитку фітохімії та нові підходи до класифікації природних сполук // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2011. – Т.24, № 5 (IV Національний з’їзд фармакологів України, 10-12 жовтня 2011 р. Тез.доп.). – С.166–167.

56. Коновалова О.Ю., Стажила Є.М. Дослідження вмісту дубильних речовин в листі шефердії сріблястої (Shepherdia argentea Pursh.) // «Актуальні питання створення нових лікарських засобів»: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, присвяченої 140-річчю з дня народження проф. М.О. Валяшка, м.Харків, 21-22 квітня 2011 р. – Харків, 2011. – С.73-74.

55. Стажила Є.М., Коновалова О.Ю. Дослідження накопичення флавоноїдів у листі гумі (Еlaeagnus multiflora Thunb.) // Людина та ліки. Україна. IV Національний конгрес. 23-25 березня 2011 р. – К., 2011. – С.114–115.

54. Ковальський О.В., Коновалова О.Ю., Клименко С.В., Ковальська Н.П. Вивчення вмісту дубильних речовин у листі кизилу // Людина та ліки. Україна. IV Національний конгрес. 23-25 березня 2011 р. – К., 2011. – С.72.

53. Джан Т.В., Коновалова О.Ю., Рудік Г.О., Клименко С.В. Дослідження вмісту лектинів у листі хеномелесу різних видів // Людина та ліки. Україна. IV Національний конгрес. 23-25 березня 2011 р. – К., 2011. – С.54–55.

52. Стажила Е.Н., Коновалова Е.Ю., Лебеда А.Ф., Васюк Е.А. Исследование накопления флавоноидов в листьях гумми (Еlaeagnus multiflora Thunb.) // Современная фармацевтическая наука и практика: традиции, инновации, приоритеты. Сборник материалов Всероссийской науч.-практ. конф., посвящ. 40-летию Самарского государственного медицинского университета, Самара, 24–26 мая 2011 г. – С.145–146.

51. Рыбак Л.Н., Коновалова Е.Ю. Исследование минерального состава травы и корневищ некоторых видов рода Geranium L. // Современная фармацевтическая наука и практика: традиции, инновации, приоритеты. Сборник материалов Всероссийской науч.-практ. конф., посвящ. 40-летию Самарского государственного медицинского университета, Самара, 24–26 мая 2011 г. – С.137–138.

50. Джан Т.В., Коновалова Е.Ю., Клименко С.В. Исследование содержания гидроксикоричных кислот в плодах хеномелеса Chaenomeles Lindl. // Современная фармацевтическая наука и практика: традиции, инновации, приоритеты. Сборник материалов Всероссийской науч.-практ. конф., посвящ. 40-летию Самарского государственного медицинского университета, Самара, 24–26 мая 2011 г. – С.114–115.

49. Стажила Е.Н., Коновалова Е.Ю., Лебеда А.Ф., Васюк Е.А. Исследование накопления флавоноидов в листьях облепихи крушиновидной (Hippophae rhamnoides L.) разных сортов и форм // Разработка, исследование и маркетинг новой фармацевтической продукции. Сборник научных трудов Пятигорской государственной фармацевтической академии. – 2011. – Вып. 66. – С.186–188.

48. Джан Т.В., Коновалова Е.Ю., Клименко С.В. Изучение накопления биологически активных веществ в листьях хеномелеса Chaenomeles Lindl. // Разработка, исследование и маркетинг новой фармацевтической продукции. Сборник научных трудов Пятигорской государственной фармацевтической академии. – 2011. – Вып. 66. – С.67–69.

47. Ковальский А.В., Коновалова Е.Ю., Клименко С.В. Изучение содержания дубильных веществ в листьях кизила // Разработка, исследование и маркетинг новой фармацевтической продукции. Сборник научных трудов Пятигорской государственной фармацевтической академии. – 2011. – Вып. 66.

46. Коновалова О.Ю. Розвиток сучасної фармакогнозії та необхідність створення нового підручника // Матеріали VІI Національного з’їзду фармацевтів України. – Х., 2010. – С.288.

45. Коновалова О.Ю., Шураєва Т.К., Мітченко Ф.А., Джан Т.В., Стажила Є.М. Актуальні питання фармакогностичної підготовки провізорів // Матеріали Х науково-практичної конференції «Актуальні проблеми формування особистості у студентів-медиків». – К.: Ательє «Поліграфічний комплекс», 2010. – С.54.

44. Ковальський О.В., Коновалова О.Ю., Клименко С.В. Дослідження жирнокислотного складу насіння кизилу звичайного (Cornus mas L.) сорту «Елегантний» // Фітотерапія. Часопис. – 2010. – № 2 (Матеріали наукового симпозіуму «Натуропатія з позицій доказової медицини» 2–3 березня, м. Київ. – К., 2010). – С.82.

43. Джан Т.В., Коновалова О.Ю., Клименко С.В. Дослідження вмісту амінокислот у плодах, листі та квітках айви (Cydonia oblonga L.) // Фітотерапія. Часопис. – 2010. – № 2 (Матеріали наукового симпозіуму «Натуропатія з позицій доказової медицини» 2–3 березня, м. Київ. – К., 2010). – С.80–81.

42. Стажила Є.М., Коновалова О.Ю., Лебеда А.П. Дослідження вмісту амінокислот у подах обліпихи культивованих сортів та дикорослих форм // Фітотерапія. Часопис. – 2010. – № 2 (Матеріали наукового симпозіуму «Натуропатія з позицій доказової медицини» 2–3 березня, м. Київ). – К., 2010. – С.95.

41. Коновалова О.Ю., Стажила Є.М. Визначення вмісту флавоноїдів в сухих плодах обліпихи // Матеріали ІІІ науково-практичної конференції «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів» (1-2 жовтня  2009 року). – Тернопіль, 2009. – С.26.

40. Коновалова О.Ю., Джан Т.В., Клименко С.В. Визначення вмісту дубильних речовин в квітках, листі та плодах хеномелесу // Матеріали ІІІ науково-практичної конференції «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів» (1-2 жовтня  2009 року). – Тернопіль, 2009. – С.25–26.

39. Страшнюк Т.О., Коновалова О.Ю. Дослідження якісного складу і кількісного вмісту гідроксикоричних кислот у проростках насіння гарбуза // Матеріали ІІ Міжнародного конгресу студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми сучасної медицини» (Український науково-медичний молодіжний журнал № 3, 2009). – К., 2009. – С.372.

38. Рибак Л.М., Коновалова О.Ю. Визначення кількісного вмісту суми амінокислот у різних видів герані // Матеріали ІІ Міжнародного конгресу студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми сучасної медицини» (Український науково-медичний молодіжний журнал № 3, 2009). – К., 2009. – С.368.

37. Коновалова О.Ю., Мірошниченко Т.М. Дослідження вмісту дубильних речовин у перегородках плодів горіха волоського різних сортів // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання створення нових лікарських засобів». – Х., 2009.

36. Коновалова О.Ю.,  Страшнюк Т.О. Вивчення якісного складу та кількісного вмісту гідроксикоричних кислот у проростках насіння гарбуза звичайного // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання створення нових лікарських засобів». – Х., 2009.

35. Коновалова О.Ю., Джан Т.В., Стажила Є.М., Шураєва Т.К., Мітченко Ф.А., Клименко С.В., Лебеда А.П. Визначення вмісту амінокислот в плодах хеномелесу та обліпихи // Перший Національний Конгрес "Народна медицина в Україні", 18 вересня 2009 р. – К., 2009. – С.49–50.

34. Коновалова О.Ю., Шураєва Т.К., Мітченко Ф.А., Захарія А.В. Фармакогностична освіта провізора у сучасних умовах // Матеріали ІХ науково-практичної конференції «Актуальні проблеми формування особистості у студентів-медиків». – К.: Ательє «Поліграфічний комплекс», 2009. – С.51.

33. Коновалова О.Ю. Інформаційний пошук як методика первинного відбору перспективних лікарських рослин // Досягнення та перспективи розвитку фармацевтичної галузі України: Матеріали VІ Національного з’їзду фармацевтів України (Харків, вересень 2005). – Харків, 2005. – С.928-929.

32. Маковецька О.Ю., Середа П.І. Актуальні проблеми викладання фармакогнозії // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Наука і соціальні проблеми суспільства: медицина, фармація, біотехнологія»: Тез. доп. – Харків, 2003.

31. Makovetskaya E.Yu., Dikhtyarev S.I. Hypericin: Structure and Nature of Transitions in Electronic Absorption Spectra // Revista Quimica Cubana (4th International Congress on Chemistry: Book of Abstrs. – Havana, Cuba). –  2002. – P.55-56.

30. Маковецкая Е.Ю. Флавоноиды в онтогенезе некоторых видов Hypericum L. секции Adenosepalum Spach // Вивчення онтогенезу рослин природних та культурних флор у ботанічних закладах і дендропарках Євразії: Матеріали 12 Міжнародної наукової конференції. – Полтава, 2000. – С.200-202.

29. Makovetskaya E.Yu. Study of hypericin derivatives structure by the method of NMR 13C spectroscopy // EuroConf. «Modern Analytical Methods for Food and Beverage Authentication», 31.8-3.9.2000. – Lednice, 2000. – Р.48.

28. Маковецкая Е.Ю. Диантроны некоторых видов Hypericum L. секции Hypericum, sect. typ. gen. // VII Молодежная Конференция ботаников в г. Санкт-Петербурге: Тез. докл., 2000. – С.235-236.

27. Makovetskaya E.Yu. Comparative introductive research of ornamental Hypericum L. species from Androsaemum (Duhamel) Godron section // VII International Conference of Young Scientists «Problems in Horticulture»: Proceedings. – Lednice, 1999.

26. Маковецкая Е.Ю. Интродукционное изучение некоторых видов рода Hypericum L. // Итоги интродукции древесных, кустарниковых и травянистых растений в Ботаническом саду КГАУ: Тез. докл. науч. конф., посвящ. 40-летию создания. – Краснодар, 1999.

25. Makovetskaya E.Yu., Boiko I.I. Research of antiviral effect of two hypericin forms // Medicinal Raw Material and Phytopreparations for Medicine and Agriculture: Book of Abstrs. of Int. Conf. – Karaganda, 1999. – Р.176.

24. Маковецкая Е.Ю. Особенности онтогенеза некоторых видов зверобоя Hypericum L. при интродукции в Киеве // Науч. конф. «Биологическое разнообразие. Интродукция растений»: Тез. докл. – С.-Пб, 1999.

23. Маковецкая Е.Ю., Пишель В.Я., Лебеда А.Ф. Исследование антидепрессантной активности экстракта травы зверобоя сухого // Досягнення сучасної фармації та перспективи її розвитку у новому тисячолітті: Матер. V національного з’їзду фармацевтів України. – Харків, 1999. – С.315-316.

22. Маковецкая Е.Ю., Дихтярев С.И. Сравнительное фитохимическое изучение растений рода Hypericum L. // Досягнення сучасної фармації та перспективи її розвитку у новому тисячолітті: Матер. V національного з’їзду фармацевтів України. – Харків, 1999. – С.314-315.

21. Маковецька О.Ю. Насіннєва продуктивність 16 видів Hypericum L. за умов iнтродукцiї в Києвi // Проблеми ботанiки i мiкологiї на порозi третього тисячолiття. Матерiали Х з'iзду Українського ботанiчного товариства, Полтава, 22-23 травня 1997 р. – К.- Полтава, 1997. – С. 215.

20. Маковецкая Е.Ю. Содержание диантронов в онтогенезе некоторых видов Hypericum L. (секция Adenosepalum Spach) при интродукции в Киеве // Вивчення онтогенезу рослин природних та культурних флор у ботанічних закладах Євразії: Матеріали 10 Міжнародної наукової конференції. – Умань, 1998. – С.94.

19. Makovetskaya E.Yu. Some parameters of Hypericum L. species (section Ascyreia Choisy) productivity on introduction in Kiev // 1st International Meeting of Young Scientists in Horticulture: Proceedings. – Lednice, 1998. – Р.23.

18. Маковецкая Е.Ю. Исследование биологически активных веществ видов рода Hypericum L. секции Ascyreia Choisy // Физиолого-биохимические аспекты изучения лекарственных растений: Тез. докл. Междунар. совещ., посвященного памяти В.Г.Минаевой (15-18 апреля 1998). – Новосибирск, 1998. – С.90-91.

17. Максютина Н.П., Пилипчук Л.Б., Маковецкая Е.Ю. Флавоноиды бутонов софоры японской и их рациональное использование // Четверта Мiжнародна конференцiя з медичної ботанiки: Тез. доп. – Київ, 1997. – С.413-414.

16. Маковецкая Е.Ю. Качественный состав биологически активных веществ некоторых видов зверобоя и его значение для эволюционной систематики рода // Четверта Мiжнародна конференцiя з медичної ботанiки: Тез. доп. – Київ, 1997. – С.412-413.

15. Маковецкая Е.Ю. Изменчивость зверобоя пятнистого и зверобоя четырехкрылого в условиях Украины // Четверта Мiжнародна конференцiя з медичної ботанiки: Тез. доп. – Київ, 1997. – С.221-222.

14. Маковецкая Е.Ю., Бойко И.И., Усачева М.Н., Ковалева Т.В., Капинус Е.И. Изучение цитотоксического действия гиперицина в культурах клеток // Респ. науч. конф. «Проблемы фармацевтической науки и практики»: Тез. докл. – Полтава, 1995. – С.89.

13. Маковецкая Е.Ю. Интродукция в Киеве перспективных декоративных видов Hypericum L. // III конф. молодых ученых «Проблемы дендрологии, садоводства и цветоводства»: Тез. докл. – Ялта, 1995. – С.67.

12. Маковецкая Е.Ю., Лебеда А.Ф., Морозова Е.П. Эффективность использования экстракта из обезжиренного сырья зверобоя продырявленного в комплексном санаторном лечении больных заболеваниями органов дыхания // Актуальні питання фармацевтичної науки та практики: Матеріали міжрегіональн. наук.-практ. конф. 23-24 листоп. 1995 р. – Запоріжжя, 1995. – С.75-76.

11. Маковецкая Е.Ю. Качественный состав биологически активных веществ у видов Hypericum L. флоры Украины  в дикорастущем состоянии и при акклиматизации // Особенности акклиматизации многолетних интродуцентов, накапливающих биологически активные вещества. – Краснодар, 1995. – С.146-149.

10. Маковецкая Е.Ю. Всхожесть семян некоторых видов зверобоя, интродуцированных в Киеве // Тез. докл. Молодежной конф. ботаников стран СНГ «Актуальные проблемы ботаники». – Апатиты, 1993. – С.118-119.

9. Маковецкая Е.Ю. Семенная продуктивность некоторых видов зверобоя при интродукции в Киеве // IV Молодежная конф. ботаников: Тез. докл. – С.-Петербург, 1992. – С.62-63.

8. Маковецкая Е.Ю. Изменчивость зверобоя продырявленного в условиях Украины // Третья респ. конф. по медицинской ботанике. – Кацивели, 1992. – Ч.2. – С.80.

7. Маковецкая Е.Ю. Изучение стабильности полифенольного комплекса при хранении сырья официнальных видов зверобоя // Третья респ. конф. по медицинской ботанике: Тез. докл. – Кацивели, 1992. – Ч.1. – С.95.

6. Маковецкая Е.Ю. Динамика содержания дубильных веществ у зверобоя продырявленного, собранного из естественных местообитаний // Состояние и перспективы развития фармации в Сибири и на Дальнем Востоке: Тез. докл. Всесоюз. науч.-практич. конф. – Томск, 1991. – С.97.

5. Маковецкая Е.Ю., Максютина Н.П. О наличии связанных флавоноидов в липофильной фракции зверобоя // Актуальные вопросы фармацевтической науки и практики: Тез. докл. науч.-практич. конф., посвящ. 25-летию фармацевтического факультета Курского мединститута. – Курск, 1991. – Ч.1. – С.196-197.

4. Маковецкая Е.Ю., Максютина Н.П. Исследование биологически активных веществ стеблей и шрота зверобоя после производства «Новоиманина» // Реализация научных достижений в практической фармации: Тез. докл. респ. науч. конф. – Харьков, 1991. – С.194-195.

3. Маковецкая Е.Ю. Биологические особенности прорастания семян некоторых видов зверобоя // Состояние и перспективы научных исследований по интродукции лекарственных растений: Тез. докл. Всесоюз. конф. – М., 1990. – С.36.

2. Четверня С.А., Маковецкая Е.Ю. Хроматографическое и спектрофотометрическое исследование видов Hypericum L. на содержание антраценпроизводных и флавоноидов // Роль ботанических садов в рациональном использовании и воспроизводстве растительных ресурсов. VII Всесоюз. конф. молодых ученых: Тез. докл. – Ташкент, 1990. – С.143-144.

1. Максютина Н.П., Маковецкая Е.Ю. Изучение лиофилизатов цветков липы сердцелистной и зверобоя продырявленного // Новые лекарственные препараты из растений Сибири и Дальнего Востока: Тез. докл. Всесоюз. конф. – Томск, 1989. – Вып.2. – С.101.

Яндекс.Метрика