Статьи
112. Гуртовенко І.О., Коновалова О.Ю., Гудзенко Н.В., Гудзенко О.І., Шураєва Т.К., Меньшова В.О. Дослідження вмісту поліфенольних сполук трави агастахе фенхельного Agastache foeniculum (Pursch)O.Kuntze // Фітотерапія. Часопис. – 2018. – № 3. – С.46-49.
 
111. Гуртовенко І.О., Коновалова О.Ю., Щербакова О.Ф., Меньшова В.О.,  Гудзенко О.І. Дослідження анатомічних діагностичних ознак сировини деяких видів роду Agastache як показників якості при стандартизації // Запорізький медичний журнал. – 2018. – № 2. – С.230-237.
 
110. Коновалова Е.Ю., Гуртовенко И.А., Шураева Т.К., Меньшова В.А. Качественный состав летучих соединений Agastache foeniculum в онтогенезе // Рецепт. – 2017. – Т. 20, № 6. – C.544-551.
 
109. Gurtovenko I., Konovalova E., Shuraeva T., Kalista M. Determination of carbohydrate content in raw material of Agastache foeniculum and Agastache urticifolia // The Pharma Innovation Journal. – 2017. – Vol.6, N 9 (Part G). – P.454-457.
 
108. Косоголова Л.О., Кривутенко І.С., Поліщук Б.В., Джан Т.В., Коновалова О.Ю., Клименко С.В., Григор’єва О.В. Розробка технології ферментованих напоїв лікувально-профілактичної дії на основі екстракту плодів хурми віргінської (Dyospyros virginiana L.) // Фітотерапія. Часопис. – 2017. – № 2. – С.62-64.
 
107. Гуртовенко І.О., Коновалова О.Ю., Меньшова В.О., Шураєва Т.К., Гергель Є.М., Гергель О.В. Вміст вільних та зв’язаних амінокислот у деяких видах роду Агастахе при інтродукції // Фітотерапія. Часопис. – 2016. – № 4. – С.24-26.
 
106. Коновалова О.Ю., Гергель Є.М., Гергель О.В., Тімченко І.М. Біологічна активність рослин роду Viburnum L. (огляд літератури) // Фітотерапія. Часопис. – 2015. – № 4. – С.42-45.
 
105. Коновалова О.Ю., Гергель Є.М., Гергель О.В., Шураєва Т.К. Дослідження біологічної активності потенційних лікарських засобів на основі обліпихи крушиновидної (Hippophae rhamnoides L.) (сорт «Дунайська №1) // Фітотерапія. Часопис. – 2015. – № 2. – С.40-42.
 
104. Коновалова О.Ю., Гергель Є.М., Гергель О.В., Шураєва Т.К. Дослідження біологічної активності потенційних лікарських засобів на основі маслинки сріблястої (Elaeagnus argentea L.) // Фітотерапія. Часопис. – 2015. – № 1. – С.73-76.
 
103. Діденко Г.В., Рибак Л.М., Коновалова О.Ю., Гергель Є.М. Лектини герані великокореневищної (Geranium macrorrhizum L.) як перспективні субстанції з гепатотропною активністю // Фітотерапія. Часопис. – 2015. – № 1. – С.72.
 
102. Рибак Л.М., Остапчук А.М., Коновалова О.Ю., Гергель Є.М., Бубнова О.В. Дослідження цукрів трави базиліку камфорного Ocimum basilicum L. методом газо-рідинної хромато-мас-спектрометрії // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика. – 2015. – Вип. 24, книга 5. – С.200-206.
 
101. Шарикіна Н.І., Коновалова О.Ю., Цуркан О.О., Дмитроца Т.В., Ковальчук Т.В., Гергель О.В., Гергель Є.М., Міщенко О.В., Колядич О.П. Флавоноїди як потенційні ліки супроводу цитостатичної терапії в онкології (Огляд літератури) // Фітотерапія. Часопис. – 2014. – № 2. – С.4-13.
 
100. Коновалова Е.Ю., Гергель А.В., Гергель Е.Н., Дмитроца Т.В. Исследование количественного содержания бетацианинов амаранта колючего флоры Украины // Разработка,  исследование и маркетинг новой фармацевтической продукции: сборник научных трудов. Пятигорск. – Вып. 69. – 2014. – С. 49-51.
 
99. Нужина Н.В., Рибак Л.М., Коновалова О.Ю., Меньшова В.О. Анатомія листка Geranium sanguineum L. (Geraniaceae) // Modern Phytomorphology. – 2014. – Vol.6. – P.315-319.
 
98. Рыбак Л.Н., Коновалова Е.Ю., Бубнова О.В. Сравнительное исследование качественного состава и количественного содержания флавоноидов в траве разных сортов базилика камфорного (Ocimum basilicum L.) //  Разработка,  исследование и маркетинг новой фармацевтической продукции: сборник научных трудов. Пятигорск. – Вып. 69. – 2014. – С. 73-75.
 
97. Rybak L., Nuzhyna N., Konovalova E. Chemotaxonomic and anatomical differences between some species of the genus Geranium L. of flora of Ukraine // The Pharma Innovation Journal. – 2014. – Vol. 2, № 12. – P. 13-19.
 
96. Рыбак Л.Н., Коновалова Е.Ю., Меньшова В.А. Хроматомасс-спектрометрическое исследование летучих соединений герани кроваво-красной (G. sanguineum L.) // Разработка,  исследование и маркетинг новой фармацевтической продукции: сборник научных трудов. Пятигорск. – Вып. 68. – 2013. – С. 91-93.
 
95. Рибак Л.М., Коновалова О.Ю. Дослідження сировини герані сибірської (G. sibiricum L.) хромато-мас-спектрометричним методом // Фітотерапія. Часопис. – 2013. – № 3. – С.64–67.
 
94. Konovalova O., Gergel E., Herhel V. GC-MS Analysis of Bioactive Components of Shepherdia аrgentea (Pursh.) Nutt. from Ukrainian Flora // The Pharma Innovation Journal. – 2013. – Vol. 2, N 6. – P.7-12.
 
93. Геращенко І.І., Коновалова О.Ю., Шураєва Т.К., Шевчук О.Ю. Дієтичні добавки: доцільність вивчення питань щодо їх аналізу та контролю якості на додипломному етапі підготовки провізорів // Фітотерапія. Часопис. – 2013. – № 1. – С.80-82.
 
92. Коновалова О.Ю., Джан Т.В., Клименко С.В. Біологічно активні речовини ліпофільних екстрактів плодів хеномелесу (Chaenomeles) // Фармацевтичний часопис. – 2013. – № 1 (25). – С.47-50.

91. Джан Т.В., Коновалова О.Ю., Клименко С.В. Исследование влияния на кровь плодов айвы Cydonia oblonga Mill. // Разработка, исследование и маркетинг новой фармацевтической продукции: Сб. науч. тр. – Пятигорск. – 2013. – Вып.68. – С.308-310.

90. Джан Т.В., Коновалова О.Ю., Клименко С.В. Біологічно активні речовини листя унабі Zіzyphus jujuba Mill. // Фармацевтичний журнал. – 2013. – № 1. – С.66-74.
 
89. Джан Т.В., Коновалова О.Ю., Шураєва Т.К., Мітченко Ф.А. Унабі (Zizyphus jujuba Mill.) – перспективна лікарська рослина // Фітотерапія. Часопис. – 2012. – № 4. – С.41-49.

88. Джан Т.В., Джан А.М., Коновалова О.Ю., Клименко С.В. Вивчення цукрознижувальної активності екстрактів з листя айви (Cydonia oblonga L.) та хеномелесу (Chaenomeles L.) // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2012. – № 6 (31). – С.52-57.

87. Коновалова О.Ю., Гергель Є.М., Колядич О.П. Дослідження органічних кислот у деяких рослинах родини Elaeagnaceae // Запорожский мед. журнал. – 2012. – № 4. – С.94-99.

86. Меньшова В., Рибак Л., Коновалова О. Рід Geranium L. – перспективні рослини для медицини // Вісник Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка. – 2012. – Вип.30. – С.29-32.

85. Джан Т.В., Коновалова О.Ю., Клименко С.В. Біологічно активні сполуки листя айви китайської Pseudocydonia chinensis C.K. Schneid // Український медичний альманах. – 2012. – Т.15, № 5 (додаток). – С.96-99.

84. Джан Т.В., Коновалова О.Ю., Клименко С.В., Григор’єва О.В. Леткі сполуки плодів хурми віргінської  (Diospyros virginiana L.) // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – Т.4. – К., 2012. – С.262-268.
 
83. Коновалова О.Ю., Джан Т.В., Клименко С.В. Дослідження вмісту фракцій полісахаридів у плодах унабі Zuzuphus jujuba Mill. // Фармацевтичний журнал. – 2012. – № 5. – С.85-88.
 
82. Коновалова О.Ю., Джан Т.В., Шураєва Т.К., Мітченко Ф.А., Осауленко  В.М. Динаміка нагромадження біологічно активних речовин в листі шовковиці Morus alba L. в онтогенезі // Фітотерапія. Часопис. – 2012. – № 3. – С.54-57.

81. Джан Т.В., Коновалова Е.Ю., Клименко С.В., Бухтиарова Т.А., Ядловский О.Е. Изучение иммунотоксичности экстрактов плодов хеномелеса // Разработка, исследование и маркетинг новой фармацевтической продукции. Сборник научных трудов Пятигорской государственной фарм. академии. – 2012. – Вып.67. – С.324-326.

80. Гергель Є.М., Коновалова О.Ю. Исследование жирнокислотного состава плодов гумми (Еlaeagnus multiflora Thunb.) // Разработка, исследование и маркетинг новой фармацевтической продукции. Сборник научных трудов Пятигорской государственной фарм. академии. – 2012. – Вып.67. – С.229-230.

79. Коновалова О.Ю. Нова класифікація природних сполук // Фармацевтичний журнал. – 2012. – № 3.  – С.81-93.

78. Джан Т.В., Коновалова О.Ю., Клименко С.В. Дослідження жирнокислотного та амінокислотного складу насіння хеномелесу (Chaenomeles Lindl.) різних видів // Фармацевтичний журнал. – 2012. – № 2. – С.92-95.

77. Коновалова О.Ю., Гергель Є.М., Васюк Є.А. Хромато-мас-спектрофото­метричне дослідження летких сполук вегетативних органів маслинки багатоквіткової (Elaeagnus multiflora Thunb.) // Фармацевтичний журнал. – 2012. – № 1. – С.94-99.

76. Коновалова О.Ю., Ковальський О.В., Джан Т.В., Клименко С.В. Дослідження вмісту дубильних речовин у плодах кизилу // Фармацевтичний журнал. – 2012. – № 1. – С.91-93.

75. Коновалова О.Ю., Ковальський О.В., Джан Т.В., Шураєва Т.К. Дослідження жирнокислотного складу плодів кизилу // Фітотерапія. Часопис. – 2012. – № 2. – С.74-76.

74. Коновалова О.Ю., Джан Т.В., Шураєва Т.К., Кириченко Г.М. Динаміка нагромадження біологічно активних речовин в листі смородини червоної Ribes rubrum L. в онтогенезі // Фітотерапія. Часопис. – 2012. – № 2. – C.66-69.

73. Коновалова Е.Ю. Классификация природных соединений. Новые подходы на современном этапе // Фундаментальные исследования. – 2012. – № 8, Часть 1. – C.197-203.

72. Коновалова О.Ю., Шураєва Т.К., Мітченко Ф.А., Джан Т.В. Нові аспекти фармакогностичної підготовки провізорів на сучасному етапі // Фітотерапія. Часопис. – 2012. – № 1. – C.61-63.

71. Рибак Л.М., Коновалова О.Ю., Ядловський О.Є. Дослідження імунотоксичної дії екстрактів трави деяких видів роду Geranium L. // Фітотерапія. Часопис. – 2011. – № 4. – С.76-78.

70. Гергель Є.М, Коновалова О.Ю., Шураєва Т.К. Дослідження вмісту вуглеводів у плодах шефердії сріблястої (Shepherdia argentea Pursh.) // Фітотерапія. Часопис. – 2011. – № 4. – С.68-69.

69. Коновалова О.Ю., Ковальський О.В., Клименко С.В. Дослідження нагромадження дубильних речовин у листі кизилу // Фармацевтичний журнал. – 2011. – № 6. – С.93-95.

68. Джан Т.В., Коновалова О.Ю., Клименко С.В., Бухтіарова Т.А., Ядловський О.Є. Дослідження впливу на кров плодів хеномелесу різних видів Chaenomeles Lindl. // Фармацевтичний журнал. – 2011. – № 6. – С.83-87.

67. Коновалова О.Ю., Гергель Є.М, Джан Т.В., Васюк Є.А. Дослідження вмісту вуглеводів у плодах маслинки багатоквіткової (Elaeagnus multiflora L.) та маслинки вузьколистої (Elaeagnus angustifolia L.) // Фармацевтичний журнал. – 2011. – № 6. – C.96-98.

66. Коновалова О.Ю., Джан Т.В., Шураєва Т.К., Клименко С.В., Колядич О.П., Передерій Ю.І. Дослідження вмісту полісахаридів у плодах калини зморшкуватолистої (Viburnum rhytidophyllum Hemsl.) // Фармацевтичний журнал. – 2011. – № 5. – С.96-98.

65. Коновалова О.Ю., Джан Т.В., Шураєва Т.К., Клименко С.В., Колядич О.П., Зашкольна Н.І. Дослідження вмісту полісахаридів у плодах сорбаронії // Фармацевтичний журнал. – 2011. – № 4. – С.86-88.

64. Джан Т.В., Коновалова О.Ю., Клименко С.В., Бухтіарова Т.А., Ядловський О.Є. Вивчення гепатопротекторної активності листя айви (Cydonia oblonga L.) та хеномелесу (Chaenomeles L.) // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2011. – Т.23, № 4. – С.33–38.

63. Коновалова О.Ю., Джан Т.В., Шураєва Т.К., Клименко С.В. Колядич О.П., Страшнюк Т.О. Дослідження вмісту полісахаридів у плодах хурми віргінської Diospyros virginiana L. // Фармацевтичний журнал. – 2011. – № 3. – С.101-104.

62. Коновалова О.Ю., Джан Т.В., Шураєва Т.К., Довга І.А. Динаміка нагромадження біологічно активних речовин в листі малини звичайної Rubus idaeus L. ремонтантного сорту в онтогенезі // Фітотерапія. Часопис. – 2011. – № 2. – С.81–84.

61. Рибак Л.М.,  Коновалова О.Ю.,  Ковальчук Т.В. Дослідження кількісного вмісту полісахаридних фракцій трави різних видів роду Geranium L. // Актуальні питання медичної і фармацевтичної науки та практики. – 2011. – Вип.24, додаток 2. – С.110-112.

60. Рибак Л.М.,  Коновалова О.Ю., Колядич О.П. Дослідження флавоноїдів різних видів роду Geranium L. флори України // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. – 2011. – Вип. 20, Т.3. – С.546–553.

59. Коновалова О.Ю., Стажила Є.М., Колядич О.П. Дослідження нагромадження біологічно активних речовин в листі маслинки вузьколистої Elaeagnus angustifolia L. // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. – 2011. – Вип. 20, Т.3. – С.503–508.

58. Джан Т.В., Коновалова О.Ю., Куценко Т.О., Позднякова А.Ю, Клименко С.В. Дослідження противиразкової дії плодів айви Cydonia oblonga L. та хеномелесу Chaenomeles Lindl. // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. – 2011. – Вип. 20, Т.3. – С.474–478.

57. Джан Т.В., Коновалова О.Ю., Шураєва Т.К., Клименко С.В.,  Колядич О.П. Дослідження вмісту проціанідинів у листі та плодах різних видів хеномелесу Chaenomeles L. та айви Cydonia oblonga L. // Фітотерапія. Часопис. – 2011. – № 1. – С.72–74.

56. Коновалова О.Ю., Стажила Є.М., Лебеда А.П., Васюк Є.А. Дослідження мінерального складу бруньок рослин родини маслинкові (Elaeagnaceae Juss.) // Фармацевтичний журнал. – 2010. – № 6. – С.100-102.

55. Рибак Л.М., Коновалова О.Ю., Колядич О.П. Порівняльне дослідження кількісного вмісту поліфенолів у різних видах герані Geranium L. методом перманганатометричного титрування та спектрофотометричним методом // Фармацевтичний журнал. – 2010. – № 6. – С. 44-47.

54. Джан Т.В., Коновалова О.Ю., Шураєва Т.К., Клименко С.В., Колядич О.П. Дослідження нагромадження біологічно активних сполук у листі айви звичайної Cydonia oblonga L.    // Фармацевтичний журнал. – 2010. – № 6. – С.97-99.

53. Джан Т.В., Коновалова О.Ю., Шураєва Т.К., Щьокіна К.Г., Клименко С.В. Дослідження протизапальної дії різних видів плодів хеномелесу Chaenomeles Lindl. // Фітотерапія. Часопис. – 2010. – № 3. – С.31-35.        

52. Джан Т.В., Коновалова О.Ю., Шураєва Т.К., Клименко С.В. Дослідження мінерального складу листя, квіток і плодів хеномелесу Chaenomeles Lindl. // Фармацевтичний журнал. – 2010. – № 4. – С.55–59.    

51. Коновалова     О.Ю. Про необхідність перегляду навчальної програми та створення нового сучасного підручника з фармакогнозії // Фармацевтичний журнал. – 2010. – № 1. – С.25-30.

50. Коновалова О.Ю., Шураєва Т.К., Джан Т.В., Грошовий Т.А., Дарзулі Н.П. Аналіз ринку антидепресивних препаратів на основі звіробою звичайного, які зареєстровані в Україні // Фітотерапія. Часопис. – 2010. – № 2. – С.52–57.

49. Коновалова О.Ю., Стажила Є.М., Лебеда А.П. Дослідження амінокислотного складу листя рослин родини маслинкові (Elaeagnaceae Juss.) // Фітотерапія. Часопис. – 2010. – № 2. – С.60–64.

48. Рибак Л.М., Коновалова О.Ю., Цуркан О.О., Колядич О.П. Дослідження амінокислотного складу деяких видів роду Geranium L. флори України // Фітотерапія. Часопис. – 2010. – № 1. – С.99-104.

47. Коновалова О.Ю., Джан Т.В., Шураєва Т.К., Клименко С.В. Дослідження амінокислотного складу листя, квіток і плодів хеномелесу Chaenomeles Lindl. // Фітотерапія. Часопис. – 2009. – № 4. – С.68-71.

46. Коновалова О.Ю., Шураєва Т.К., Джан Т.В., Клименко С.В. Дослідження вмісту полісахаридів і танінів у квітках різних видів і сортів хеномелесу Chaenomeles Lindl. // Фітотерапія. Часопис. – 2009. – № 3. – С.64-65.

45. Коновалова О.Ю., Цуркан О.О., Шураєва Т.К., Джан Т.В., Рибак Л.М. Вивчення кількісного вмісту біологічно активних речовин у плодоніжках черешні та вишні // Фітотерапія. Часопис. – 2008. – № 4. – С.55–59.

44. Коновалова О.Ю., Цуркан О.О., Шураєва Т.К., Джан Т.В., Стебло О.І. Динаміка нагромадження біологічно активних речовин в листі малини звичайної Rubus idaeus L. в онтогенезі // Фітотерапія. Часопис. – 2008. – № 4. – С.42–50.

43. Коновалова О.Ю. Ксантони звіробою чашечкового Hypericum calycinum L. // Фармацевтичний журнал. – 2007. – № 4. – С.79-84.

42. Коновалова О.Ю. Флористичне різноманіття лікарських рослин // Фітотерапія. Часопис. – 2005. – № 3. – С.42-45.

41. Гарник Т.П., Маковецька О.Ю., Мітченко Ф.А., Шураєва Т.К. Використання в медицині іридоїдів // Фітотерапія. Часопис. – 2004. – № 4. – С.40-45.

40. Гриценко О.М., Маковецька О.Ю., Середа П.І., Тодорова В.М. Актуальні питання підготовки фармацевтичних кадрів в Україні // Фармацевтичний журнал. – 2003. – № 2. – С.39-42.

39. Маковецька О.Ю., Марковський А.Л., Ясніков О.О. Інгібування реакції Хіла у хлоропластів гороху природними біологічно активними речовинами антрахінонової та флавоноїдної природи // Фізіологічно активні речовини. – 2001. – № 2. – С.

38. Маковецкая Е.Ю. Использование аналитических параметров природных соединений в систематической идентификации посредством ПЭВМ // Фитотерапия в Украине. – 2001. – № 4. – С.47.

37. Маковецька О.Ю. Дослідження біологічно активних речовин видів роду звіробій Hypericum L. Повідомлення 12. Секції Brathys (Mutisex L. f.) Choisy та Spachium (R.Keller) N.Robson. // Фармац. журн. – 2001. – № 5. – C.46-53.

36. Маковецька О.Ю. Дослідження біологічно активних речовин видів роду звіробій Hypericum L. Повідомлення 11. Секції Adenosepalum Spach та Elodes (Adans.) W. Koch. // Фармац. журн. – 2001. – № 4. – С.50-55.

35. Маковецька О.Ю., Бойко І.І. Дослідження противірусної дії деяких похідних гіперицину проти вірусів Коксакі В // Ліки України. – 2001. – № 4. – С.27-28.

34. Маковецька О.Ю., Громов Л.О., Пішель В.Я., Лебеда А.П. Порівняльне дослідження спектру антидепресантної активності сухого екстракту трави звіробою // Клін. фармація. – 2001. – Т.5, № 1. – С.73-77.

33. Маковецька О.Ю. Дослідження біологічно активних речовин видів роду звіробій Hypericum L. Повідомлення 10. Секції Webbia (Spach) R. Keller, Arthrophyllum Jaub. & Spach, Triadenioides Jaub. & Spach, Heterophylla  N.Robson, Adenotrias (Jaub. & Spach) R. Keller та Humifusoidaeum R. Keller. // Фармац. журн. – 2001. – № 1. – С.75-80.

32. Маковецкая Е.Ю., Бойко И.И. Исследование антивирусной активности двух форм гиперицина по отношению к вирусу везикулярного стоматита // Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л.Шупика. – 2000. – Вип.9, кн.1. – С.665-669.

31. Маковецкая Е.Ю. Перспективы интродукции видов рода Hypericum L. // Інтродукція рослин. – 2000. – № 1. – С.43-44.

30. Маковецька О.Ю., Дегтярьов Л.С., Лебеда А.П. Дослідження електронної будови гіперіцину та енергетики переходів у його спектрах поглинання // Укр. біохім. журн. – 2000. – № 6. – С.39-42.

29. Маковецька О.Ю. Дослідження біологічно активних речовин видів роду звіробій Hypericum L. Повідомлення 9. Секції Myriandra (Spach) R. Keller. // Фармац. журн. – 2000. – № 6. – С.44-48.

28. Маковецька О.Ю. Дослідження біологічно активних речовин видів роду звіробій Hypericum L. Повідомлення 8. Секції Hirtella Stef., Taeniocarpium Jaub. & Spach та Coridium Spach // Фармац. журн. – 2000. – № 5. – С.40-47.

27. Маковецкая Е.Ю., Бойко И.И., Лебеда А.Ф. Оценка антивирусного действия некоторых форм диантронов по отношению к вирусу полиомиелита // Фитотерапия в Украине. – 2000. – № 1. – С.24-26.

26. Маковецька О.Ю. Біологічно активні речовини Hypericum attenuatum Choisy // Укр. біохім. журн. – 2000. – № 3. – С.110-113.

25. Маковецька О.Ю. Дослідження біологічно активних речовин видів роду звіробій Hypericum L. Повідомлення 7. Секції Drosocarpium Spach, Oligostema (Boiss.) Stef., Thasia Boiss. та Crossophyllum Spach. // Фармац. журн. – 2000. – № 3. – С.53-59.

24. Маковецкая Е.Ю. Изучение связанных полифенолов травы зверобоя // Хим.-фарм. журн. – 2000. – № 2. – С.55.

23. Маковецкая Е.Ю. Флавоноиды некоторых видов Hypericum L. // Химия природ. соедин. – 1999. – № 5. – С.671-673.

22. Маковецька О.Ю., Громов Л.О., Пішель В.Я., Лебеда А.П. Антидепресантна активність та токсичність сухого екстракту трави звіробою // Ліки. – 1999. – № 3-4. – С.29-32.

21. Маковецька О.Ю. Дослідження біологічно активних речовин видів роду звіробій Hypericum L. Повідомлення 6. Секції Olympia (Spach) Nyman, Campylopus Boiss. та Origanifolia Stef. // Фармац. журн. – 1999. – № 6. – С.46-50.

20. Маковецька О.Ю. Дослідження біологічно активних речовин видів роду звіробій Hypericum L. Повідомлення 5. Секція Hypericum // Фармац. журн. – 1999. – № 4. – С.30-36.

19. Громов Л.А., Маковецкая Е.Ю. Фармакотерапия тревожных состояний // Таврический журнал психиатрии. – 1999. – Т.3, № 2 (9). – С.146.

18. Маковецька О.Ю. Дослідження біологічно активних речовин видів роду звіробій Hypericum L. Повідомлення 4. Секції Inodora Stef., Roscyna (Spach) R.Keller та Bupleuroides Stef. // Фармац. журн. – 1999. – № 3. – С.39-44.

17. Маковецька О.Ю. Дослідження біологічно активних речовин видів роду звіробій Hypericum L. Повідомлення 3. Секції Takasagoya (Y.Kimura) N.Robson та Androsaemum (Duhamel) Godron // Фармац. журн. – 1999. – № 2. – С.24-29.

16. Маковецька О.Ю. Дослідження біологічно активних речовин видів роду звіробій Hypericum L. Повідомлення 2. Секція Ascyreia Choisy // Фармац. журн. – 1999. – № 1. – С.47-52.

15. Маковецька О.Ю. Дослідження біологічно активних речовин видів роду звіробій Hypericum L. Повідомлення 1. Секції Campylosporus (Spach) R.Keller та Psorophytum (Spach) Nyman. // Фармац. журн. – 1998. – № 5. – С.38-44.

14. Маковецька О.Ю. Cучаснi аспекти розвитку медичної ботанiки (за матерiалами Четвертої Мiжнароднoї конференцiї з медичної ботанiки, Ялта, 24-26 вересня 1997 р.) // Укр. бот. журн. – 1998. – Т.55, № 2. – С.219-220.

13. Маковецкая Е.Ю. IV Международная конференция по медицинской ботанике (г.Ялта, т/б "Кичкине", 24-26 сентября 1997 г.) // Раст. ресурсы. – 1998. – Т.34, Вып.2. – С.109-115.

12. Маковецкая Е.Ю. Медицинская ботаника – основные тенденции развития (Четвертая Международная конференция по медицинской ботанике, Ялта, 24-26 сентября 1997 г.) // Совет ботанических садов России. Отделение Международного совета ботанических садов по охране растений. Информационный бюллетень. – 1998. – Вып.8. – С.47-50.

11. Маковецька О.Ю. Порiвняльне дослiдження кiлькiсних морфологiчних ознак та продуктивностi деяких видiв Hypericum L. за умов iнтродукцiї в Києвi // Укр. бот. журн. - 1997. - Т.54, № 5. - C.452-457.

10. Маковецька О.Ю., Бойко I.I., Капiнус Є.I., Лебеда А.П. Речовини фотодинамiчної дiї з рослин роду звiробiй Hypericum L. та їх антивiрусна активнiсть. Повiдомлення 2. Механізм противірусної дії  // Фармацевтичний журнал. – 1997. – № 4. – С.49-52.

9. Маковецька О.Ю., Бойко I.I., Капiнус Є.I., Лебеда А.П. Речовини фотодинамiчної дiї з рослин роду звіробій Hypericum L. та їх антивiрусна активнiсть. Повiдомлення 1. Хімічний склад діючих речовин та властивості гіперицинів // Фармацевтичний журнал. – 1997. – № 3. – С.19-24.

8. Маковецька О.Ю., Бойко I.I., Усачoва М.Н., Ковальова Т.В., Капiнус Є.I., Лебеда А.П. Антивірусна активність гіперицину в експерименті // Фармацевтичний журнал. – 1997. – № 2. – С.93-97.

7. Маковецкая Е.Ю. Особенности прорастания семян некоторых видов Hypericum L. // Интродукция и акклиматизация растений. – 1994. – Т.21. – С.38-41.

6. Маковецька О.Ю., Марковський А.Л., Лебеда А.П. Вмiст флавоноїдних сполук у дикоростучих видiв Hypericum L. флори України // Фармацевтичний журнал. – 1993. – № 4. – С.70-75.

5. Маковецкая Е.Ю. Содержание дубильных веществ в надземной части культивируемого на Украине Hypericum perforatum L. в зависимости от условий выращивания // Раст. ресурсы. – 1992. – Вып.3. – С.67-71.

4. Маковецкая Е.Ю. Сравнительное изучение роста и продуктивности некоторых культивируемых на Украине видов Hypericum L. в течение первого года вегетации // Раст. ресурсы. – 1992. – Вып.3. – С.59-67.

3. Маковецкая Е.Ю., Максютина Н.П., Четверня С.А. Количественное определение антраценпроизводных у видов Hypericum L. на некоторых фазах онтогенеза // Ресурсоведческое и фитохимическое изучение лекарственной флоры СССР. Науч. тр. ВНИИ фармации. – М., 1991. – Т.29. – С.156-163.

2. Маковецька О.Ю., Максютiна Н.П. Порiвняльне хроматографiчне дослiдження видiв звiробою, що зростають на Українi // Фармацевтичний журнал. – 1991. – № 5. – С.63-65.

1. Максютiна Н.П., Маковецька О.Ю. Бiологiчно активнi речовини рослин роду звiробiй // Фармацевтичний журнал. – 1991. – № 1. – С.39-42.

Яндекс.Метрика